Publications 2011 – 2015

2015

 • (2015). De CFO: Een duizendpoot en nog niet voldoende. Holland Management Review, 164( ), 63-70.
 • (2015). Raad van Toezicht of Raad van Verbinding? In H. den Uijl & T. van Zonneveld (Eds.), Zorg voor Toezicht: De maatschappelijke betekenis van governance in de zorg (pp. 26-34). Amsterdam: Mediawerf.
 • (2015). Wat heeft de bestuurder aan een management consultant? Holland Management Review, 32(Januari-februari), 7-15.
 • (2015). Vijftig jaar SMS: Een visionaire enclave in het poldermodel. In N. Weeda (Ed.), Een rijke historie met toekomst. Assen/Den Haag: Van Gorcum/Stichting Management Studies.
  -, & van der Weg, R. (2014). Van Project-portfoliomanagement naar uitvoering van de strategie. Holland Management Review, 155(mei-juni), 37-49.

2014

 • (2014). Bespiegelingen over governance, bestuur, management en organisatie in de 21e eeuw. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • (2014). Shared Service Centers: From Cost Savings to New Ways of Value Creation and Business Administration. In T. Bondarouk (Ed.), Shared Services as a new Organizational Form (Vol. 13, pp. 15). Bingley UK: Emerald.
 • (2014). The Paradigms of Business Administration and the Concepts of the Balanced Scorecard and the Strategy Map, 76. Retrieved from SSRN website: http://ssrn.com/abstract=2461789
 • (2014). The relation between academic management experts and macro-economic policy: Kaplan & Norton and the U.S. national economic agenda. Paper presented at the 2014 EGOS – Sub-theme 41: The Power of Management Experts in Organization and Society, Rotterdam.
 • (Ed.) (2014). De toekomst van het Nederlands verdienmodel. Den Haag: SMO.

2013

 • (2013). Ontwikkelingen in de praktijk van management en organisatie – Notitie voor de Commissie Vernieuwing Leerplan Management & Organisatie. Retrieved from Amsterdam:
 • (2013). Sense Making in Corporate Governance: A multilayered Model for Information Asymmetries between Investors and Executives. SSRN eLibrary. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=2370304 doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2370304
 • (2013). Terugzien op de toekomst: Een geschiedenis van de periode 2013 – 2052. Den Haag: Stichting Management Studies.
 • (2013). Authenticiteit in het werk: romantiek of realiteit? Holland Management Review, 30(152), 66-72.
 • (2013). The Governance of Corporate Sustainability. Paper presented at the Integrated Reporting – Duisenberg School of Finance Amsterdam.
 • (2013). Shared Service Centers en organisatieontwikkeling: Van kostenbesparing naar nieuwe vormen van waardecreatie en ondernemingsbestuur. Paper presented at the Food for Thought, seminar voor controllers en CFO’s, Business School Universiteit van Maastricht, Maastricht.
 • (2013). The transformation of management consulting from the second industrial revolution to the third industrial revolution. Paper presented at the International Conference ICMCI, Vilnius, Lithuania.
 • (2013). Besturen in de informatiesamenleving van de 21e eeuw. Paper presented at the VNG-congres, ‘s-Hertogenbosch.
 • (2013). Reflections on Management Consultancy in the 21st Century. In A. F. Buono, L. de Caluwé, & A. Stoppelenburg (Eds.), Exploring the Professional Identity of Management Consultants (Vol. Research in Management Consulting). Charlotte NC: Information Age Publishing.
 • (2013). Het gebruik van gedragswetenschappelijke aspecten in assurance, audit en management control. MAB, 87(4), 126-143.
 • (2013). De Nederlandse Corporate Governance Code: Noodzaak voor correctie en vernieuwing. MAB, 87(januari/februari), 43-55.
  Saly, A. W., & Strikwerda, J. (2013). Concurreren met informatie vanuit een gevestigde onderneming. Holland Management Review, 30(148), 50-57.
  Campbell, A., & Strikwerda, J. (2013). The power of one: towards the new integrated organisation. Journal of Business Strategy, 34(2), 4-12. doi:10.1108/02756661311310404

2012

 • (2012). Empowerment: hoe professionele ruimte te combineren met in-control zijn. Holland Management Review, 145, 32-40.
  department government agency.
 • (2012). Strategierealisatie (mis)lukt door ERP: De noodzaak van preparedness door een information policy. In Collegereeks Strategisch Financieel Management (Alex van Groningen). Amsterdam.
 • (2012). Organisatievormen in de publieke sector: to be in-control.
 • (2012). Ontwikkelingen in strategie, IT en governance. Paper presented at the PCNA Seminar Kwaliteit van gegevens onder druk?, Houten.
 • (2012). New responsibilities for HR in the information economy: A new paradigm for HRM. In WTG Webinar. London: binar.
 • (2012). ERP & BI: De verantwoordelijkheid van de CFO omtrent de organisatie van informatie en de trend naar multiple reportable dimensions. Paper presented at the CFO themadag, Gent, Belgium.
 • (2012). Een paradigma verschuiving in ondernemingsbestuur? Paper presented at the CMBO Colloquium, Tilburg.
 • (2012). De financiële instellingen na de crisis. In voordracht voor de RvC, RvB en de Groeps Ondernemingsraad van ING Nederland. Amsterdam.
 • (2012). De raad van toezicht en de strategie van de instelling. In G. Minderman, R. Goodijk, & S. v. d. Berg (Eds.), Waar is de raad van toezicht? Deel II. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • (2012). Organization Design in the 21st Century: From Structure Follows Strategy to Process Follows Proposition. iTunes Store: Apple.
 • (2012). Organization Design in the 21st Century: From Structure Follows Strategy to Process Follows Proposition. SSRN eLibrary, 169.
 • (2012). Investeringen in informatietechnologie renderen via immateriële activa. Holland Management Review, 141(Jan-Feb), 17-24.
 • (2012). De Nederlandse Corporate Governance Code: Ingeleid, toegelicht en becommentarieerd. Assen: Van Gorcum.

2011

 • , & Dijk, M. v. (2011). Performance Management in the Information Based Firm: Ethical, Social and Entrepreneurial. Paper presented at the NNI Masterclass voor Financial Services Zeist.
 • (2011). Besturen van defensie in het digitale tijdperk. Paper presented at the FVNO – Ministerie van Defensie, Rijswijk
 • (2011). Democratie: Participatie of Informatie? Paper presented at the SAP CIO Conference Brussel.
 • (2011). Hoe bevrijden we ons uit de gevangenis van ons succes? . Paper presented at the SIOO Alumnidag, Utrecht.
 • (2011). Management Control in multidimensionale organisatie. Paper presented at the Controllers conference APG, Amsterdam.
 • (2011). The Economic Role of Management Consultants in the Information Society. Paper presented at the 5th International Conference of Management Consulting, Academy of Management, Amsterdam.
 • (2011). Corporate Governance en Control. Paper presented at the IIA-bijeenkomst, Driebergen.
 • (2011, 18 oktober ). Inspirerende evaluatiemodellen in de Nederlandse bestuurskamers. RNCI-News, 1, 14-17.
 • (2011). Financial Shared Service Centers: From cost savings to enabling new business models. Paper presented at the CRH conference for finance managers
 • (2011). Informatie: Dalende kosten, verschuivende machtsverhoudingen. Paper presented at the CED Jubileum Symposium, Rotterdam.
 • (2011). Locale democratie in het informatie-tijdperk. Paper presented at the KING’s College Masterclass, Utrecht.
 • (2011). Gemeentebestuur in de 21ste eeuw. Paper presented at the VNG-congres, ‘s-Hertogenbosch.
 • (2011). Corporate social responsibility in an informational society. In G. A. Damen, J. Dubel, & J. Strikwerda (Eds.), Competing on Information: Beyond the Dominance of Structures. Assen/Zeist: Van Gorcum/Nolan, Norton & Co.
 •  (Ed.) (2011). Veertig jaar management studies: Liber amicorum voor Barbera van Dijkum. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 •  (2011). Competing on Information: An Exploration of Concepts. SSRN eLibrary.
 •  (2011). De organisatie van informatie van de onderneming: een normatief kader? MAB, 85. (Juni), 317-332.
 •  (2011). ‘Zachte factoren’: hoe om te gaan met sociaal-psychologische factoren in leidinggeven en organisatie? Holland Management Review, 28(136), 16-24.
 •  (2011). Het realiseren van een cultuuromslag. Holland Management Review, 28(135), 27-34.