Publications 2000 – 2005

2005

 • (2005). The New Corporate Governance – Beyond Compliance: Driving Business Performance. Paper presented at the 8th International Conference on Corporate Governance and Board Leadership, Henley upon Thames.
 • (2005). To be or not to be ‘in control’. Goed Bestuur, 1(3), 44-49.
 • (2005). Innovatie van organisatievormen. Management Executive, 3(5), 44-49 + pdf (30p) op www.kluwermanagement.nl.
 • (2005). Goed bestuur van onderwijs: Principes voor educational governance. In F. H. J. G. Brekelmans, P. W. A. Huisman, & J. M. M. v. d. Ven (Eds.), Educational Governance – Symposiumbundel Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht 2004 (Vol. 24, pp. 17-34). Den Haag: Sdu.
 • (2005, mei). To be or not to be: in control. Controllers Magazine, 19, 38-42.
 • (2005). De marginalisering van change management. Holland Management Review, 22(101), 17-31.
 • (2005). Shared service centers en gemeenten. Openbaar bestuur, 15(4), 28-31
 • (2005). Growth, Governance and Organisation: On power strategy and modular organisation. Assen-Utrecht: Van Gorcum – NNC.

2004

 • , Starre, D., Swierstra, H., & Zee., J. T. M. v. d. (2004). Kosten en baten van een brede toepassing van open standaarden en open source software in de Nederlandse publieke sector. Onderzoek in opdracht van (via de stichting ICTU, Programma OSOSS) de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken. Retrieved from Utrecht:
 • , & Rijnders, D. (2004). Macchiavelli in Europa: Effecten van Asymmetrische Liberalisatie in de Europese Postmarkt. Retrieved from Utrecht:
 • (2004). Organisatievormen en intern beheer. In A. D. Bac, A. J. Bindinga, J. C. A. Gortemaker, H. C. Kocks, & P. Wallage (Eds.), Handboek Accountancy (Vol. C 1040, pp. 1-36). Deventer: Kluwer.
 • (2004). Shared Service Centers: van kostenbesparing naar waardecreatie (4e gewijzigde ed.). Assen: Van Gorcum – Stichting Management Studies.
 • (2004). Shared Service Centers en Control in de Publieke Sector. Tijdschrift voor Public Control, forthcoming- geaccepteerd.
 • (2004). Policy Governance: Bestuur en Toezicht voor instellingen voor hoger onderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 11(3), 15-21.
 • (2004). Is er nog behoefte aan professionele organisatieadviseurs? Opleiding & Ontwikkeling, 17(6), 9-12.
 • (2004). Corporate governance en economische groei. MAB, 78(6), 301-309.
 • (2004). Shared Service Centers: hoe weerstanden bij de invoering daarvan te overwinnen. Holland Management Review, 21(95), 46-53.
 • (2004). Markt, moraliteit en bewustzijn. In (pp. 20). Amsterdam.
 • (2004, 24 March 2004). The logic of the operating model under changing scarcities and new technologies: An exercise in the foundations of business administration? Paper presented at the Amsterdam graduate Business School Theory Seminar, Amsterdam.
 • (2004). Corporate Governance en Economische Groei. Paper presented at the Corgo-congres, Laren NH.
 • Kok, L., Felsö, F., Dykmann, E., & – (2004). Tante Pos krijgt concurrentie: effecten van liberalisering van de postmarkt. Retrieved from Amsterdam:

2003

 • Zee, H. J. T. M. v. d., & – (Eds.). (2003). Fostering Execution: how to leverage leadership in a confused business environment. De Meern: Nolan, Norton & Co
 • , & Seesing, A. (2003). Shared service centers: Conditions and critical success factors. In H. J. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Fostering Exectution: How to leverage leadership in a confused business environment. De Meern: Nolan, Norton & Co.
 • , & Breton, I. (2003). The economy: slower than predicted, faster than expected. In J. T. M. v. d. Zee. & J. Strikwerda (Eds.), Fostering Execution. Utrecht: Nolan, Norton & Co.
 • (2003). An Entrepreneurial Model of Corporate Governance: Devolving Powers to Subsidiary Boards. Corporate Governance: An International Review, 3(2), 38-57.
 • (2003). Het doel van organisatieverandering. Opleiding en Ontwikkeling, Juni.
 • (2003). Reflectie op strategie. In A. Brecht & A. Vermunt (Eds.), Vette wijn en Zoute vis; Bundel met gedachten over strategieontwikkeling en implementatie binnen Wageningen UR. Wageningen: Universiteit van Wageningen.
 • (2003). College Organisatie en Verandering – deel 2: De Structuur en opbouw van de organisatie, organisatievormen. Retrieved from Amsterdam:
 • (2003, 25 november 2003). Alleen nieuw kapitalisme schept condities voor groei, Opinie. Het Financieel Dagblad, p. 11.
 • (2003). Maatschappelijk verantwoord adviseren. Management Consultant, 40-43.
 • (2003). College Organisatie & Verandering PDOC, college 1: De functie van de interne organisatie. Retrieved from Amsterdam, Amsterdam graduate Busines School van de Universiteit van Amsterdam:
 • (2003). Shared Service Centers: van kostenbesparing naar waardecreatie. Assen: Van Gorcum – Stichting Management Studies.
 • (2003, May 22). Nieuw spel, nieuwe regels voor het bedrijfsleven? Paper presented at the BIG Congres: Een zaak van vertrouwen, Groningen.
 • (2003, May, 23). The need for institutional change as prerequisite for economic growth. Paper presented at the Conference: Strategy, alliances, vulnerability and trust, Groningen.
 • (2003). Strategisch Management. Retrieved from www.tql.nl
 • (2003). Postmodernisme, postmoderne organisaties en implicaties voor management control. MAB, 77(5), 242-250.
 • Commissie Strikwerda. (2003). Goed bestuur, goed onderwijs: Uitgangspunten en overwegingen voor toezicht, bestuur en management in het onderwijs. Retrieved from Voorburg:

2002

 • Zee, J. T. M. v. d., & – (Eds.). (2002). Managing the Paradox of Growth: How to Balance Radical Renewal and Steady Continuity. Groningen: Gopher.
 • Zee, H. J. T. M. v. d., & – (Eds.). (2002). Creating Futures, Step by Step: Ho to think and act strategically in times of economic uncertainty. Utrecht: Nolan, Norton & Co.
 • , & Zee, J. T. M. v. d. (2002). New Strategic Dilemmas. In J. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Managing the Paradox of Growth. Groningen: Gopher.
 • , & Wely, E. J. M. v. (2002). A new code of change. In H. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Managing the Paradox of Growth. Groningen: Gopher.
 • , & Rijnders, D. P. M. (2002). What is happening to management control? In J. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Managing the Paradox of Growth. Groningen: Gopher.
 • (2002). Strategic Supremacy (White Paper). Retrieved from Utrecht:
 • (2002). Strategic Supremacy in a Network Economy. In J. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Creating Futures, Step by Step: How to think and act strategically in times of economic uncertainty. De Meern-Utrecht: Nolan, Norton & Co.
 • (2002). Wanneer werkt Performance Management? In P. W. J. Schramade (Ed.), Handboek Performanceverbetering (pp. A 4-1.01-18). ‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie.
 • (2002). Concernbestuur. Retrieved from www.tql.nl
 • (2002). Strategie wordt uit haar slaap gewekt: van tactiek terug naar strategie. In A. Witteveen, M. A. Zegveld, & A. v. Witteloostuijn (Eds.), De grote lijn: Strategie en strategisch management (pp. 295-316). Schiedam: Scriptum.
 • (2002). Postmodernisme, postmoderne organisaties en implicaties voor management control. inédit. Retrieved from www.managementconsulting.nl
 • (2002). Nieuwe grenzen aan beheerste organisatieverandering. Holland Management Review, 19(84), 32-43.
 • (2002). Wat is ondernemingsbestuur? MAB, 76(1/2), 54-64.
 • (2002). Business models, business designs and profit models. In J. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Managing the Paradox of Growth. Groningen: Gopher.
 • Brouwer, S., & – (2002). Social Capital. In J. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Managing the Paradox of Growth. Groningen: Gopher.

2001

 • Zee, H. J. T. M. v. d., & – (Eds.). (2001). Capturing Value in the New Economy. Amsterdam: Pearson Education Uitgeverij B.V.
 • , & Ridder, S. d. (2001). Exit considerations, exit types and exit strategies. In J. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Capturing Value in the New Economy. Amsterdam: Pearson Education Uitgeverij B.V.
 • , & Otten, I. (2001). Ondernemingsbestuur, een kwestie van percepties (over de psychologie tussen bestuurders bij veranderingen). Retrieved from Utrecht:
 • (2001). Management-consultancy in de nieuwe economie. In L. d. Caluwé & A. Witteveen (Eds.), Organisatieadvies: wat is dat. Schiedam: Scriptum Management – Samson.
 • (2001). Organisatieverandering. Retrieved from www.tql.nl
 • (2001, September). A Market for Corporate Governance Systems. Paper presented at the EFFAS/DVA Conference, Berlin.
 • (2001). What’s new about the new economy, and what isn’t? In J. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Capturing Value in the New Economy (pp. 12–31). Amsterdam: Pearson Education Uitgeverij B.V.
 • (2001). De rust van businessmodellen en de snelheid van business designs. Holland Management Review, 18(80), 8-21.
 • (2001). Nieuwe-werkende-organisatievormen. Holland Management Review, 18(77), 8-22.

2000

 • Zee, J. T. M. v. d., & – (2000). The role of ICT in corporate strategy and management. In J. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Changing Business Designs for the 21st Century. Amsterdam: Addison Wesley Longman Nederland B.V.
 • Zee, J. T. M. v. d., & – (Eds.). (2000). Changing Business Designs for the 21st Century. Amsterdam: Addison Wesley Longman Nederland B.V.
 • , & Otten, I. (2000). The impact of E-commerce on Internal Governance. In J. T. M. v. d. Zee, W. S. R. Bothof, & J. R. Y. Abraham (Eds.), E-commerce-Beyond the Hype. The Hague: ten Hagen & Stam.
 • , & Dedem, G. M. v. (2000). Governance issues and models. In J. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Changing Business Designs for the 21st Century. Amsterdam: Addison Wesley Longman Nederland B.V.
 • , & Brink, J. v. d. (2000). New concepts for leadership? In J. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Changing Business Designs for the 21st Century. Amsterdam: Addison Wesley Longman Nederland B.V.
 • , & Abraham, J. (2000). The Transformation of Commerce. In J. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Changing Business Designs for the 21st Century. Amsterdam: Addison Wesley Longman Nederland B.V.
 •  (2000). Internal governance: Management and Organization in the New Economy. In Inaugural address (pp. 64). Amsterdam: Vossiuspers AUP.
 • (2000). Internal Governance versus Corporate Governance. Paper presented at the First European Conference on Corporate Governance, Brussels.
 •  (2000, 2000). E-commerce related management of change. Retrieved from www.managementconsultanthotpages.nl
 • (2000). De Nieuwe Economie: Implicaties voor organisatieontwerp en informatievoorziening. Management & Informatievoorziening, 8(3), 28-38.
 • (2000). De organisatie-adviseur: professionele of zakelijke dienstverlening. MAB, (december), 553-559.
 • (2000). The Changing Change Concept: Creative Destruction. In J. T. M. v. d. Zee & J. Strikwerda (Eds.), Changing Business Designs for the 21st Century. Amsterdam: Addison Wesley Longman Nederland B.V.
 • (2000). Het ontwerpen van een organisatie: de concernstructuur. Amsterdam: Pearson Education Uitgeverij B.V.
 • (2000). Management-consultancy in de nieuwe economie. M&O, 54(5/6), 174-197.
 • (2000). Internal Governance als vraagstuk van moraliteit. Paper presented at the PDOC seminar Ethiek en Corporate Governance, Amsterdam.
 • (2000). Internal governance: Leiding en organisatie in de nieuwe economie. In Oratiereeks (pp. 64). Amsterdam: Vossiuspers AUP.